Orgonity

Orgonit a orgonitové pyramidy se stávají novodobým trendem a to především díky svému rozsáhlému poli působnosti a účinkům. Je to zářič, symbol ochrany energetického pole, je to jakýsi transformátor energie, který dokáže při správném sestavení přeměnit negativní energii na pozitivní a také neutralizovat negativní působení elektromagnetického záření vysílačů a veškeré elektroniky. Zároveň se naše tělo i duše, skrze práci s ní, ladí k harmonii.
- obsahují minerály i polodrahokamy, mosazné nebo měděné piliny, kovové spirálky nebo kruhy, mandaly, dekorační kameny ...- pomocí pyramidy můžeme harmonizovat vlastní prostor a to tak, že ji umístíme na vybrané vhodné místo v místnosti, kterou obýváme nejčastěji, případně i tu místnost, ve které se nachází nejvíce spotřebičů se škodlivými vlnami (wi-fi routery, mikrovlnky, mobilní telefony aj.)
- pyramida nám pomáhá usměrnit i vlastní negativní energii a předat pozitivní energii. Je tedy vhodná při použití k meditaci.

Eliminuje působení geopatogenních zón na nejnižší možnou hranici. Nemůžeme říci, jak mnozí tvrdí, že orgonit ruší geopatogenní zóny. To bychom museli nejdříve zrušit jejich zdroj v geologickém podloží, což není možné. Orgonit však působení zón efektivně transformuje. Nerozptýlí pole patogenní zóny jako takové, spíše ho transformuje a harmonizuje, takže původně disharmonicky působící rozdílné vlnové délky se stanou minulostí, pokud umístíme orgonit do prostoru. Nejúčinnější je položit jej do negativního ohniska křížení několika zón. Orgonit ohnisko doširoka rozptýlí, rozředí, takže v místě původního ohniska již po několika minutách nenaměříme téměř žádné negativní působení. Zjistíme pouze velmi zanedbatelnou hodnotu intenzity původního negativního pole.
Čistí vodu, rybníky, řeky, studny a vodu podzemí.
V kombinaci více orgonitů blízko sebe se účinek umocňuje. Orgonit přitahuje energie ze svého okolí včetně těch již očištěných "kolegou sousedem" druhým orgonitem. Tím pádem je pozvedne ještě o třídu výše. Takto navýšené je zase odráží do okolí. V rámci akčního rádia si je zase přitáhne sousední orgonit a opět je o něco pozvedne. Tak dokola probíhá rezonance mezi dvěma a více orgonity. Jejich účinek v prostoru se vzájmně umocňuje přímou úměrou.
Je silným zdrojem záporných iontů!
Dnes je v našem životním prostředí stále méně záporných iontů. Je otázkou, zda je to způsobeno negativními dopady současné společnosti na životní prostředí. Okolí je stále více přeplňováno kladnými ionty, což můžeme pociťovat v podobě těžkého vzduchu jako ve skleníku nejen v parném létě, kdy se člověk dříve zadýchává atd. Opakem je příjemný pocit ve svěžím parku u fontány, u horského potoka nebo po bouřce, kdy je ovzduší plné záporných iontů. Mimo jiné, také orgonit produkuje tyto záporné ionty. Citelné změny jsme pozorovali při větším množství orgonitů v místnosti.
Čištění a ochrana potravin v ledničkách.
Lednička působí kovovými stěnami jako faradayova klec, v níž se násobí elektromagnetická pole od motoru kompresoru a další elektroniky instalované pro chod lednice. Orgonit umístěný k potravinám toto prostředí čistí od vznikajícího elektrosmogu, neutralizuje negativní pole, a tak potraviny v uzavřeném prostoru čistí a vitalizuje. Podporuje udržení jejich nutriční hodnoty a svěžesti.
Orgonit podporuje a regeneruje nejen lidský organizmus.
Zdraví je otázkou správné funkce buněk živého organismu. Disharmonické energie, elektrosmog i patogenní zóny narušují správnou funkci buněk. Buňka vynakládá více námahy na udržení rovnováhy pro svoji správnou činnost, čímž se více zanáší odpadními sloučeninami a nemá tolik sil je vylučovat. Je oslabována, postupně dochází k její nemoci a pozvolna umírá. Pokud je živý organismus člověka, zvířete i rostlinné vegetace nadále vystavován takové trvalé disharmonické zátěži, degeneruje a pozvolna chřadne a umírá. Přiložený orgonit nepřetržitě a efektivně harmonizuje všechna přítomná pole; negativní pole neutralizuje a přitahuje množství živé prány. Očištěnou ji pak vrací a odráží do okolního prostoru. Tím se pobyt v blízkosti třeba i jediného orgonitu stává podobně léčivým jako pobyt a hluboké dýchání ve voňavém lese či na louce prosáklé čistou životní pránou a slunečním zářením. Tělo i celý buněčný systém pocítí úlevu a jeho potenciál regenerace jako by se probudil. Ihned dochází k samoléčbě, obnově, celkové úlevě těla, často i překvapivě od různých dlouholetých bolestí.
Transformuje destruktivní energie; čistí, vitalizuje a nabíjí tělo a okolí živou energií.
Orgonit bychom mohli nazvat jednoduše laicky jako "pračku energií". Přitahuje a neutralizuje negativní energie. Všechen disharmonický negativní charakter transformuje na léčivou a živou zdravou pránu. Do domů se doporučuje orgonity rozmístit do rohů místností; preferujeme ložnice nebo místa s nejhorší kumulací patogenních zón, aby je neutralizoval. Tělo včetně aury je v blízkosti orgonitu vitalizováno a nabíjeno zdravou léčivou pránou. Transformace a čištění probíhá i na psychosomatické úrovni. Psychické a jiné zátěže, nánosy a bloky jsou rozpouštěny, protože přestávají být živeny na své nízkovibrační úrovni.
Čistí prostory od negativních nízkých astrálních a jiných entit a forem.
Čekárny, vlaková nádraží, hostince, zákoutí temných uliček starých domů a sklepů, staré štoly hloubené zajatci, blázince, veřejné domy, dopravní prostředky - tam všude je zvýšený výskyt negativních myšlenkových, astrálních a jiných forem, kde mnohdy dochází k nepříjemným pocitům nebo projevům. Jsou to těžké psychosomatické nízké energie a formy, které orgonit svým účinkem odpuzuje. Nižší a disharmonické formy, energie, entity nemohou v blízkosti orgonitu dlouho odolávat.
Orgonit působí i na rostliny, které rostou rychleji a do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví.
Díky orgonitu se rostliny mnohem lépe brání proti napadení hmyzem, plísněmi, viry. Orgonit rozptyluje případné přítomné destruktivní patogenní a technická pole, díky kterým byly rostliny oslabovány. Díky tomu rostliny po umístění orgonitů do jejich blízkosti poměrně rychle reagují větším vzrůstem a kvalitou plodů. Vegetace často dosáhne až dvojnásobné kvality. Proto je ideální umístit několik orgonitů do své zahrádky, sadu, skleníku či studny.
Ruší psychopatogenní zóny a pole, podpoří vztahy a rodinu.
V přítomnosti orgonitu se projevuje změna v náladách lidí. Nastává větší uvolnění a radostnější nálada; harmonizace. Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje atmosféru doma i v dalších sociálních prostorách všeho druhu. Princip fungování je stejný jako v uvedených předchozích bodech: orgonit neutralizuje negativní charakter původních otisků polí ze starých událostí, mnohaletých nánosů konfliktů, lokálních tragédií, starých pohřebišť, ale i nízkých a destruktivních vyzařování některých lidí v současnosti. V kanceláři podporuje otevřenost, kladné jednání ve smyslu tolerance a dobrých mezilidských vztahů. Prohlubuje intenzitu a hloubku vztahu k bližním; společné sdílení prožitků a emocí. Všemu kladnému vytváří jakoby stabilnější základnu a odrazový můstek plný živého a zářivého potenciálu.
Podporuje meditace, rozjímání, různé terapie.
Pročištěná atmosféra a přítomné energie jiskřivé zdravé prány působí blahodárně na somatických i ostatních úrovních. Proto i myšlenkové pochody jsou v kladném a konstruktivním smyslu podporovány. Rozdíl je brzy znatelný s umístěním orgonitu do blízkosti masérského či jiného lůžka, kde se provádí léčivé terapie, práce s energiemi nebo myslí. Orgonit je velmi univerzální vynález, jeho široké pole působnosti i dosah překvapují. V jednoduchosti je síla. Odlitky z čistého přírodního vosku nádherně voní, jsou příjemné do ruky a velmi se hodí domů. Odlitky z průhledných a přibarvených pryskyřic jsou odolnější i ven a svým designem jsou navíc ještě více dekorační i do bytu, kanceláří, dle vkusu. Odlitky z tmavé epoxidové pryskyřice jsou odolnější a vhodnější do země, než ty ze včelího vosku. Včelí a palmový vosk samozřejmě nedoporučujeme do vyšších teplot než 60 stupňů Celsia, rozhodně ne do letním sluníčkem rozpáleného auta. Kovové třísky v pryskyřici – princip Od názvu Orgon (tato energie) je dnes odvozen název Orgonit (materiál kumulující tuto energii). Orgonit využívá podobné materiály, jako Reichův akumulátor, ale jiným způsobem. Jedná se o směs anorganického materiálu (kovových třísek, špon, nastříhaných drátků...) zalitého v organickém materiálu - epoxidové pryskyřici nebo přírodním vosku. Organická pryskyřice energii-orgon přitahuje do sebe, ale ta je zároveň odrážena a rozptylována anorganickými kovovými třískami, protože kov tuto energii neabsorbuje ale spíše odráží. Tím vzniká velmi rychlý a čilý pohyb všudypřítomné prány, energie Orgon. Dobře to vnímá každý citlivější (senzibilní) člověk, jako doslovné víření energie. Při každém odražení se při průchodu organickou pryskyřicí o kovové třísky se zvyšuje její vitální kvalita či frekvence a čistota, destruktivní negativní charakter energií se neutralizuje, při opuštění tělesa orgonitu má tato energie mnohem vyšší kvalitu. Jde vlastně o velmi očišťující rezonátor, který se přitom sám včetně krystalu uvnitř ještě onou procházející energií nabíjí a posiluje a použitý krystal uvnitř orgonitu kvalitu energie ještě násobí, zatímco je jí sám nabíjen. Orgon je údajně otec magnetismu, elektřina je jeho dcerou. Má přímé spojení se svými dětmi podobně jako právě elektřina a magnetismus mezi sebou. Vždy spolu provází veškerý život. Orgon je médium pro vznik a šíření elektromagnetismu. Podobně jako vzduch je médium pro šíření zvuku. Technické a elektromagnetické pole poškozuje kvalitu přirozeného orgonu, protože jej ovlivňují jinou charakteristikou, jsou pro živé organismy a jejich vyživující pránu či Orgon destruktivní. Podobně na Orgon působí nepřirozené chemikálie v ovzduší, v zemi a ve vodě (smog, chemtrails - viz internet). Radiace je v těchto případech mnohem silnější a často dosahuje doslova smrtících kvalit, v nichž Orgon zpomalí svůj pohyb až k nule a je pro život velmi negativní (smrtelný - deadly orgone -DOR). O tom se přesvědčil sám Reich při jednom ze svých pokusů, kdy do akumulátorové místnosti přinesl vzorek Radia. Orgon lze "umrtvit". Je to jeho další krajní stav. Lze to popsat tak, že jeho vnitřní pohyb ustane a on ztuhne. Živé organismy jsou přímo závislé na kvalitě Orgonu v okolí a při nízké kvalitě či koncentraci nejsou schopné (živé továrny) správně pracovat, jako když uberete proud žárovce nebo motoru, jejich funkce a činnost se oslabí nebo i ustane. Nemoci a dysfunkce se dostaví záhy, na buněčné úrovni počínaje. Kvalita zdraví odráží kvalitu buněk a jejich správně probíhajících procesů. Na ty má vliv právě destruktivní elektrosmog a disharmonické patogenní zóny. Orgonit většinu patogenů dokáže velmi eliminovat na minimum a tím přeneseně uzdravovat vše živé. Chaotickým odrážením se o třísky získává Organikem (pryskyřicí, přírodním voskem a vlnou) přitažená energie - Orgon svou původní pozitivní aktivní zářivou podobu (positive orgone - POR).Orgonit funguje jako nepřetržitě pracující a oživující TRANSFORMÁTOR poškozené energie z okolí na kladnou, pozitivní a tím neutralizuje primární příčiny nemocí a škod páchaných elektrosmogem, chemikáliemi, radiací a dalšími patogeny.